Vervolg van de pagina Home

Age was bijna 10 jaar trouw lid van ons koor waar hij zong bij de eerste tenoren. Verder was Age jarenlang actief in de Activiteiten-commissie waaraan hij als betrokken lid op eigen wijze kleur gaf.
Age had een rustige persoonlijkheid, hij genoot van het zingen, de optredens en de contacten binnen het koor.
Wij zullen zijn aanwezigheid zeker gaan missen.
We wensen Bartho, familie, vrienden en vriendinnen veel sterkte met het verwerken van dit verlies.
Bestuur en leden van Het Herenakkoord

 
Klik hier om terug te gaan naar de pagina Home